Ιωάννης Σταμέλος: Εισήγηση της 57ης συνεδρίασης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Σχετικά με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Για άλλη μια χρονιά θα έχουμε φέτος διάφορες αναταράξεις στην Ανώτατη Παιδεία

με αφορμή την κατάργηση των Δ.Σ. Η εμπειρία από τις προηγούμενες χρονιές δείχνει

ότι όταν υπάρχουν τόσο μεγάλα θέματα διοίκησης, ελαχιστοποιείται η δυνατότητα

παρέμβασης σε θέματα ανοιχτότητας, καθώς αυτά περνάνε σε δεύτερη μοίρα.

Για φέτος προτείνω να εστιάσουμε στη μόχλευση του θεσμού των Μονάδων Αριστείας στο χώρο των ΑΕΙ.

Το έργο ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και υπάρχει ο κίνδυνος μετά το

τέλος της χρηματοδότησης οι Μ.Α. να σταματήσουν τη δραστηριότητα τους. Προτείνω

την κατάθεση πρότασης προς τα Συμβούλια των Πρυτάνεων/Προέδρων ΑΕΙ/ΤΕΙ με αντικείμενο

(α) τη θεσμοθέτηση των Μ.Α. σε κάθε ΑΕΙ/ΤΕΙ ως πάγιας υποδομής, είτε αναξάρτητης είτε στο πλαίσιο κάποιας

ήδη υπάρχουσας δομής (π.χ. Κ.Η.Δ. στο Α.Π.Θ.), (β) την παροχή μίας μικρής

χρηματοδότησης για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας τους, και (γ) τη σύνδεση των δραστηριοτήτων

των Μ.Α. με αυτές των ΔΑΣΤΑ των ΑΕΙ/ΤΕΙ, ώστε να αξιοποιηθεί η σχέση ανοιχτότητας και επιχειρηματικότητας.

Εναλλακτικά μπορεί να γίνουν κινήσεις σε κάθε Ίδρυμα ξεχωριστά.

Μία δεύτερη δράση μπορεί να είναι η θεσμοθέτηση μαθημάτων για το ΕΛΛΑΚ,

και την ανοιχτότητα γενικότερα, στο πλαίσιο των προγραμματών σπουδών κάθε ΑΕΙ/ΤΕΙ, εκεί

όπου δεν υπάρχουν ήδη.

Φέτος για παράδειγμα προσωπικά θα εισαγάγω το μάθημα Συστήματα Ανοικτού Κώδικα στα

ΠΜΣ του Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ. Μία τέτοια δράση απαιτεί κινητοποίηση κάθε υπευθύνου των Ιδρυμάτων

ξεχωριστά. Θα πρέπει να ιδρυθεί ένα αποθετήριο κοινών εκπαιδευτικών πόρων στο οποίο θα έχουν πρόσβαση

και θα συνεισφέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Καλό θα είναι τα μαθήματα αυτά να είναι ανοιχτά.


Όσον αφορά την έρευνα προτείνω να κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Erasmus+

(KA2- Capacity building in the field of Youth, deadline 2/9/2015)

σε συνεργασία με έναν οργανισμό νεότητας (π.χ. Θεσσαλονίκη 2014 ή AIESEC). Θα πρέπει

όμως να υπάρξει πιο έντονη συμμετοχή από τα μέλη της ΕΛΛΑΚ για να γίνει δυνατή η κατάθεση

πρότασης με καλές πιθανότητες χρηματοδότησης. Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί και να επιδιωχθεί η συμμετοχή

στις προτάσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο των SmartCities και άλλων θεματικών περιοχών στο H2020.

Τέλος προτείνω την ανάδειξη της ακαδημαϊκής έρευνας που γίνεται στη χώρα πάνω σε ΕΛΛΑΚ και ανοιχτότητα με τη δημιουργία

ξεχωριστού χώρου στο site της εταιρείας και ξεχωριστής ομάδας εργασίας.