Ιωάννης Σταμέλος: Εισήγηση 58ης συνεδρίασης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Εισήγηση:


1. Σχετικά με την έρευνα:

έχει δρομολογηθεί η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του νέου Erasmus+.

Αύριο Τρίτη 16/6 θα γίνει η πρώτη συνάντηση μέσω Skype.

Κατά πάσα πιθανότητα η πρόταση θα υποβληθεί στη Δανία

και θα προσκληθεί να συμμετάσχει η AIESEC ως youth organization.

Η προσπάθεια αυτή θα απορροφήσει τους επόμενους τρεις μήνες,

οπότε η πρόταση είναι να μη γίνει κάτι άλλο στο διάστημα αυτό.


2. Σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση: στο ΑΠΘ γίνεται

προσπάθεια διάδοσης του ΕΛΛΑΚ στο ίδρυμα με

κίνητρο την εξοικονόμηση χρηματικών πόρων. Θα

χρειαστεί μία μελέτη η οποία θα τεθεί

στη διάθεση και των άλλων ΑΕΙ. Η μελέτη θα

εκπονηθεί μέσα στους επόμενους τρεις μήνες.

Λόγω των επερχόμενων θερινών μηνών δεν

προτείνεται η ανάληψη κάποιας άλλης δράσης