Κατάλογος Κοινοτήτων Ανοιχτών Τεχνολογιών

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 08:25, 4 August 2015 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Κοινότητες ανοιχτών τεχνολογιών και ανοιχτού λογισμικού[edit | edit source]


HELLUG - Ένωση Φίλων και Χρηστών Linux[edit | edit source]

Η Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδος  (Hellenic Linux User Group - HEL.L.U.G.) αποτελεί τον επίσημο μη κερδοσκοπικό σύλλογο με στόχο τη διάδοση του λειτουργικού συστήματος Linux, την υποστήριξη των χρηστών του στην Ελλάδα καθώς και τη δημιουργία κοινής βάσης τεχνογνωσίας σχετικά με το Ελεύθερο Λογισμικό γενικότερα.

Δικτυακός τόπος : http://www.hellug.gr Forum: https://forum.hellug.gr/

Ένωση Ελλήνων Χρηστών & Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ (GreekLug)
[edit | edit source]

Η Ένωση Ελλήνων Χρηστών & Φίλων ΕΛ/ΛΑΚ είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος με έδρα την Θεσσαλονίκη με στόχο την διάδοση και προώθηση του ανοικτού και ελεύθερου λογισμικού και των ανοιχτών τεχνολογιών,

Δικτυακός τόπος: http://www.greeklug.gr

Ακαδημαϊκή κοινότητα ανοικτού λογισμικού Δυτικής Μακεδονίας A.C.O.S.W.M[edit | edit source]

Η Ακαδημαϊκή κοινότητα ανοικτού λογισμικού Δυτικής Μακεδονίας έχει σαν στόχο την βελτίωση και προώθηση του ου ανοικτού και ελεύθερου λογισμικού στο χώρο της Δυτική Μακεδονίας

Δικτυακός τόπος: http://www.acoswm.gr

Πτολεμαΐδα Linux User Group[edit | edit source]

Η κοινότητα φίλων και χρηστών Linux στην Πτολεμαΐδα

Δικτυακός τόπος: http://www/plug.gr

 Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών[edit | edit source]

Η κοινότητα φίλων και χρηστών του Ελεύθερου λογισμικού στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δικτυακός τόπος: http://foss.aueb.gr/

Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ[edit | edit source]

H Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ φιλοδοξεί να αποτελέσει μία σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου πάνω σε θέματα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοικτού κώδικα (F.O.S.S.). Η Κοινότητα δημιουργήθηκε από φοιτητές του Πολυτεχνείου, με σκοπό τη υποβοήθηση της διάδοσης του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού μέσα στο ΕΜΠ και κατ' επέκταση και σε άλλους ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς χώρους.

Δικτυακός τόπος: https://foss.ntua.gr/

H ελληνική κοινότητα του openSUSE[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: https://el.opensuse.org/Main_Page

Ελληνική Κοινότητα του Ubuntu[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: http://www.ubuntu-gr.org/

Φόρουμ: http://forum.ubuntu-gr.org/index.php

Ελληνική κοινότητα χρηστών Joomla [edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: http://www.joomla.gr/

Φόρουμ: http://forum.joomla.gr/

H ελληνική κοινότητα του Linuxmint[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: http://linuxmint.gr/

Ελληνική κοινότητα Drupal[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: http://mydrupal.gr/

Το myDrupal είναι μια κοινότητα που φιλοδοξεί να υποστηρίξει τους Έλληνες χρήστες του και να βοηθήσει στην μετάφραση του στα ελληνικά.

Ελληνική κοινότητα προγραμματιστών Java[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: http://www.jhug.gr

Ελληνικό JavaScript User Group[edit | edit source]

 Μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται για θέματα που αφορούν την JavaScript και γενικότερα το Web Development, είτε από την πλευρά του client (client-side, HTML, CSS), είτε στον server (Node.js, AppEngineJS, RingoJS)

Δικτυακός τόπος: http://greecejs.org/

Ελληνική κοινότητα χρηστών του Dolibarr ERP/CRM[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: https://www.dolibarr.gr/

Η ελληνική κοινότητα του DEBIAN[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: http://www.debian.gr


 H ελληνική ομάδα του Fedora[edit | edit source]

H ελληνική ομάδα του Fedora έχει σαν στόχο την πλήρη ελληνική υποστήριξη βελτίωση και προώθηση της διανομής του Fedora

Δικτυακός τόπος: http://el.fedoracommunity.org/[edit | edit source]


Η Ελληνική κοινότητα του GNOME[edit | edit source]

H ελληνική ομάδα του GNOME έχει σαν στόχο την πλήρη ελληνική υποστήριξη και προώθηση του περιβάλλοντος επιφάνειας εργασίας του GNOME

 Δικτυακός τόπος : http://www.gnome.gr

Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Πανεπιστημίου Αιγαίου[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: https://foss.aegean.gr/

Η Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι μια ομάδα χρηστών ελεύθερου λογισμικού με κοινή σύνδεση το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έχει σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: https://foss.tesyd.teimes.gr/node

Σύλλογος φίλων Λίνουξ Πάτρας[edit | edit source]

Το Patras Linux User Group, χαϊδευτικά PLUG ή Σύλλογος φίλων Λίνουξ Πάτρας πιο επίσημα, είναι μία ομάδα ανθρώπων με κοινό ενδιαφέρον το ελεύθερο λογισμικό που ξεκίνησε την πορεία της το 2007.

Δικτυακός τόπος: http://www.patras-lug.gr/

Σύλλογος Φίλων Ανοικτού Λογισμικού Χανίων[edit | edit source]

Ο Σύλλογος Φίλων Ανοικτού Λογισμικού Χανίων είναι μια ομάδα χρηστών ελεύθερου λογισμικού με στόχο την βελτίωση και διάδοση του Ελέυθερου και ανοικτού λογισμικού

Δικτυακός τόπος: http://www.chania-lug.gr/

Ελληνική ομάδα εργασίας του OWASP[edit | edit source]

Η ελληνική ομάδα εργασίας του OWASP (Open Web Application Security Project)δημιουργήθηκε το 2005, με κύριο στόχο την ενημέρωση και την αφύπνιση της ελληνικής κοινότητας αναφορικά με τους κινδύνους ασφαλείας στις διαδικτυακές εφαρμογές. Σήμερα, η ελληνική ομάδα του OWASP δραστηριοποιείται σε προγράμματα Ελεύθερου/Ανοικτού λογισμικού καθώς και μεταφράσεις κειμένων του OWASP στα ελληνικά, προωθώντας την ιδέα του OWASP σε τοπικό επίπεδο.

Δικτυακός τόπος: https://owasp.wordpress.com/

Ελληνική κοινότητα PostgreSQL[edit | edit source]

To postgresql.gr αποτελεί μια προσπάθεια ενημέρωσης και υποστήριξης σχετικά με την PostgreSQL στην Ελλάδα

Δικτυακός τόπος: http://www.postgresql.gr/


Ελληνική Κοινότητα WordPress[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: http://www.wordpress-gr.org/

Ανοιχτοί συλλογικοί χώροι ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογίας[edit | edit source]

Αθήνα

Hackerspace.gr [HSGR][edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: https://www.hackerspace.gr/

Το Hackerspace είναι ένας ανοιχτός χώρος δημιουργικότητας, συνεργασίας, έρευνας, ανάπτυξης και φυσικά μάθησης. Είναι όμως και κάτι περισσότερο από ένας φυσικός χώρος. Είναι μια ενεργή κοινότητα ανθρώπων με ιδέες που πηγάζουν από τη φιλοσοφία του Ελεύθερου Λογισμικού.

Πάτρα

P-Space[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: http://www.p-space.gr/

Το P-Space είναι ένα hackerspace στην Πάτρα, δηλαδή ένας συλλογικός χώρος στον οποίο μπορούν να συναντηθούν άτομα με κοινά -ή όχι!- ενδιαφέροντα για να δημιουργήσουν και να συνεργαστούν.

Θεσσαλονίκη

Techministry[edit | edit source]

To Techministry είναι ένας χώρος χώρος συνεργασίας και διαμοιρασμού της γνώσης που είναι ανοιχτός και προσβάσιμος για όλους. Ένας χώρος αφιερωμένος στο δημιουργικό hacking κώδικα και κατασκευών βασισμένα στη φιλοσοφά του ανοικτού λογισμικού και των ανοπικτών τεχνολογιών .

Δικτυακός τόπος: http://www.techministry.gr/

Ηράκλειο Κρήτης

Το Λαμπάκι[edit | edit source]

Ένας ανοικτός χώρος συνεργασίας βασισμένος στις αρχές της ανοιχτότητας και συνεργατικότητας Δικτυακός τόπος:  http://www.tolabaki.gr/

Open Networks[edit | edit source]


Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών[edit | edit source]

Το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών είναι μία μη κερδοσκοπική ασύρματη κοινότητα που έχει σκοπό την ανάπτυξη, χρήση και προώθηση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών Δικτυακός τόπος: http://www.awmn.net/

Ασύρματες Κοινότητες της Ελλάδας[edit | edit source]

Δικτυακός τόπος: http://www.awmn.net/content.php?r=168

Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος[edit | edit source]

Ο Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος (Σ.Ρ.Ε) είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ενδιαφέρεται για τη διάδοση του ραδιοερασιτεχνισμού, την προαγωγή των συμφερόντων της υπηρεσίας ραδ/χνη, τον πειραματισμό καθώς και την αναβάθμιση της τεχνικής των ραδιοεπικοινωνιών, εγκατάσταση δικτύων ραδιοεπικοινωνίας ως προσφορά στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (Σεισμοί, Δασικές Πυρκαγιές, Πλημμύρες, Ακραία καιρικά φαινόμενα, κλπ).  Δικτυακός τόπος: http://www.grc.gr/index.html