Κατάλογος λογισμικών που έχουν ενισχυθεί από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 10:55, 6 August 2015 by Pkst (talk | contribs) (Νέα σελίδα με ' <strong> </strong>Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισμικών / Πρόσκ...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισμικών / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και επέκταση ΕΛ/ΛΑΚ & Αποτελέσματα Διαγωνισμών Ελληνοποίησης και Ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ

  1. Μετάφραση στα Ελληνικά του λογισμικού Group Office

# Μετάφραση στα Ελληνικά του Σύστημαtow διαδικτυακού εμπορίου “OpenCart” # Μετάφραση του γραφικού περιβάλλοντος και πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικού GNOME (Μέρη Α ϰ Β) # Μεταφραση της πλατφόρμας Moodle # Ελληνοποίηση και προσαρμογή του OpenERP # Ελληνοποίηση και προσαρμογή του OpenProj # Ελληνοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Zen Cart # Ελληνική μετάφραση και προσαρμογή του λογισμικού CRM vTiger # Μετάφραση στα Ελληνικά του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας C.a.R. # Ελληνοποίηση του λογισμικού αστρονομίας Celestia # Σύστημα Αρχειοθέτησης Ιατρικού Φακέλου (MyPatients) # Αναβάθμιση του προγράμματος για Μηχανικούς EngLab # Χωρικά Ευρετήρια για το Inkscape # Προγραμματιστική Βιβλιοθήκη ΕΑΦΔΣΣ # Lotte: A Lightweight Web-based Translation Editor # Μετάφραση λογισμικού Groupware "Kolab" # Ελληνοποίηση TYPO3 CMS # Ανάπτυξη επιπέδου εξουσιοδότησης χρηστών για το λογισμικό Transifex # Μετάφραση του Bash Guide for Beginners του TLDP # Εξελληνισμός του "Tux Paint" # Σύστημα κλειδώματος και αυτόματης επαναφοράς Linux εγκατάστασης # Βελτίωση του οδηγού για ασύρματες κάρτες Atheros που εμπεριέχεται στον πυρήνα του Linux (ath5k) # Ολοκλήρωση-Βελτίωση των Ελληνικών αρχείων βοήθειας του Openoffice.org 3.1 # Βιβλιοθήκη μετατροπής από Greeklish σε Ελληνικά # Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός online μεταφραστικού εργαλείου για την πλατφόρμα Open eClass # Υλοποίηση των RFC 5232, RFC 5260 στο Squirrelmail Sieve Filtering Plugin (avelsieve) # Εξελληνισμός του λογισμικού υποστήριξης οικονομετρίας gretl # Ελληνοποίηση MySQL Workbench # Εφαρμογή Διαχείρισης Οργανογράμματος # Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων # Πληροφοριακό Σύστημα - e-Recruitment

Έργα ΕΛ/ΛΑΚ χρήσιμα για τον Δημόσιο Τομέα,[edit | edit source]

Πρόσκληση και Αποτελέσματα Διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ χρήσιμου για τον Δημόσιο Τομέα & Αποτελέσματα Διαγωνισμού Ελληνοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ για τον Δημόσιο Τομέα

  1. Εξελληνισμός του Feng Office

# Εξελληνισμός πολυγλωσσικού patch του Open-Realty # Εξελληνισμός του OrangeHrm # Εξελληνισμός των eXe και RELOAD # Ελληνοποίηση του Medical # Εξελληνισμός του openSIS # Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία - sch-scripts # Εξελληνισμός του Talend Open Studio # Εξελληνισμός της διανομής Ubuntu Linux # Εξελληνισμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθήκης Koha # Εξελληνισμός Geonetwork opensource

Οδηγοί ΕΛ/ΛΑΚ,[edit | edit source]

Πρόσκληση και Αποτελέσματα Διαγωνισμού: Πρόσκληση για συγγραφή οδηγών ΕΛ/ΛΑΚ & Αποτελέσματα Διαγωνισμού οδηγών ΕΛ/ΛΑΚ

  1. Οδηγός Ubuntu LTSP 9.04 + Εκπαιδευτικό υλικό

# Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα για την Εκπαίδευση – Συνοπτικός οδηγός # Οδηγοί για την πλατφόρμα Open eClass # Οδηγός για τον Mozilla Firefox # Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις # Οδηγός για τον Mozilla Thunderbird # Στατιστική Ανάλυση με το OpenOffice.org # Οδηγός για τα λογισμικά PostgreSQL/PostGIS/QuantumGIS # Οδηγός για εισαγωγή Ανοικτού / Ελεύθερου Λογισμικού στην Εκπαίδευση # Οδηγός για το OpenProj # Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle έκδοση 1.9.5 # Μετάφραση Αδειών UNPORTED & CC0 από τα Αγγλικά στα Ελληνικά – Συνοπτικός οδηγός