Κατάλογος λογισμικών που έχουν ενισχυθεί από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 10:57, 6 August 2015 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Τα παρακάτω 54 λογισμικά έχουν ενισχυθεί από την ΕΕΛ/ΛΑΚ. Η οικονομική ενίσχυση είναι αντιπροσωπευτική των εργασιών που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με την εκτίμηση της επιτροπής αξιολόγησης και παρέχεται ως αναγνώριση της συνεισφοράς των συντελεστών του κάθε έργου στην κοινότητα του ΕΛ/ΛΑΚ. Τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα ενσωματώσουν αξία που προέρχεται και από την εθελοντική εργασία προγραμματιστών από όλο τον κόσμο που προφανώς είναι πολλαπλάσια της ενίσχυσης που παρέχεται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ. Έργα Ελληνοποίησης και Ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ,

Προσκλήσεις και Αποτελέσματα Διαγωνισμών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ Λογισμικών / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην ανάπτυξη και επέκταση ΕΛ/ΛΑΚ & Αποτελέσματα Διαγωνισμών Ελληνοποίησης και Ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ

  [Μετάφραση στα Ελληνικά του λογισμικού Group Office]
  Μετάφραση στα Ελληνικά του Σύστημαtow διαδικτυακού εμπορίου “OpenCart”
  Μετάφραση του γραφικού περιβάλλοντος και πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικού GNOME (Μέρη Α ϰ Β)
  Μεταφραση της πλατφόρμας Moodle
  Ελληνοποίηση και προσαρμογή του OpenERP
  Ελληνοποίηση και προσαρμογή του OpenProj
  Ελληνοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Zen Cart
  Ελληνική μετάφραση και προσαρμογή του λογισμικού CRM vTiger
  Μετάφραση στα Ελληνικά του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας C.a.R.
  Ελληνοποίηση του λογισμικού αστρονομίας Celestia
  Σύστημα Αρχειοθέτησης Ιατρικού Φακέλου (MyPatients)
  Αναβάθμιση του προγράμματος για Μηχανικούς EngLab
  Χωρικά Ευρετήρια για το Inkscape
  Προγραμματιστική Βιβλιοθήκη ΕΑΦΔΣΣ
  Lotte: A Lightweight Web-based Translation Editor
  Μετάφραση λογισμικού Groupware "Kolab"
  Ελληνοποίηση TYPO3 CMS
  Ανάπτυξη επιπέδου εξουσιοδότησης χρηστών για το λογισμικό Transifex
  Μετάφραση του Bash Guide for Beginners του TLDP
  Εξελληνισμός του "Tux Paint"
  Σύστημα κλειδώματος και αυτόματης επαναφοράς Linux εγκατάστασης
  Βελτίωση του οδηγού για ασύρματες κάρτες Atheros που εμπεριέχεται στον πυρήνα του Linux (ath5k)
  Ολοκλήρωση-Βελτίωση των Ελληνικών αρχείων βοήθειας του Openoffice.org 3.1
  Βιβλιοθήκη μετατροπής από Greeklish σε Ελληνικά
  Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός online μεταφραστικού εργαλείου για την πλατφόρμα Open eClass
  Υλοποίηση των RFC 5232, RFC 5260 στο Squirrelmail Sieve Filtering Plugin (avelsieve)
  Εξελληνισμός του λογισμικού υποστήριξης οικονομετρίας gretl
  Ελληνοποίηση MySQL Workbench
  Εφαρμογή Διαχείρισης Οργανογράμματος
  Σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Υποθέσεων
  Πληροφοριακό Σύστημα - e-Recruitment

Έργα ΕΛ/ΛΑΚ χρήσιμα για τον Δημόσιο Τομέα,

Πρόσκληση και Αποτελέσματα Διαγωνισμού: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ελληνοποίηση ΕΛΛΑΚ χρήσιμου για τον Δημόσιο Τομέα & Αποτελέσματα Διαγωνισμού Ελληνοποίησης ΕΛ/ΛΑΚ για τον Δημόσιο Τομέα

  Εξελληνισμός του Feng Office
  Εξελληνισμός πολυγλωσσικού patch του Open-Realty
  Εξελληνισμός του OrangeHrm
  Εξελληνισμός των eXe και RELOAD
  Ελληνοποίηση του Medical
  Εξελληνισμός του openSIS
  Προσαρμογή του Ubuntu για τα ελληνικά σχολεία - sch-scripts
  Εξελληνισμός του Talend Open Studio
  Εξελληνισμός της διανομής Ubuntu Linux
  Εξελληνισμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Αυτοματισμού Βιβλιοθήκης Koha
  Εξελληνισμός Geonetwork opensource

Οδηγοί ΕΛ/ΛΑΚ,

Πρόσκληση και Αποτελέσματα Διαγωνισμού: Πρόσκληση για συγγραφή οδηγών ΕΛ/ΛΑΚ & Αποτελέσματα Διαγωνισμού οδηγών ΕΛ/ΛΑΚ

  Οδηγός Ubuntu LTSP 9.04 + Εκπαιδευτικό υλικό
  Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα για την Εκπαίδευση – Συνοπτικός οδηγός
  Οδηγοί για την πλατφόρμα Open eClass
  Οδηγός για τον Mozilla Firefox
  Οδηγός Ελεύθερου Λογισμικού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  Οδηγός για τον Mozilla Thunderbird
  Στατιστική Ανάλυση με το OpenOffice.org
  Οδηγός για τα λογισμικά PostgreSQL/PostGIS/QuantumGIS
  Οδηγός για εισαγωγή Ανοικτού / Ελεύθερου Λογισμικού στην Εκπαίδευση
  Οδηγός για το OpenProj
  Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle έκδοση 1.9.5
  Μετάφραση Αδειών UNPORTED & CC0 από τα Αγγλικά στα Ελληνικά – Συνοπτικός οδηγός