Μελέτη: Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Μελέτη – Κείμενο Πολιτικής του ΙΣΤΑΜΕ με τίτλο: ‘Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Ελεύθερο λογισμικό, Ανοιχτές αρχιτεκτονικές, Ανοιχτά πρότυπα και Διαλειτουργικότητα’ https://ellak.gr/wp-content/uploads/2015/09/anoikto_logismiko.pdf