Μελέτη: Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 13:43, 24 September 2015 by Pkst (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Μελέτη – Κείμενο Πολιτικής του ΙΣΤΑΜΕ με τίτλο: ‘Νέες κατευθύνσεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Ελεύθερο λογισμικό, Ανοιχτές αρχιτεκτονικές, Ανοιχτά πρότυπα και Διαλειτουργικότητα’ https://ellak.gr/wp-content/uploads/2015/09/anoikto_logismiko.pdf