Μελέτη: Συγκριτική μελέτη εφαρμογής αδειών Creative Commons και GPL

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Συγκριτική μελέτη εφαρμογής των αδειών Creative Commons και GPL & LGPL σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα http://repository.ellak.gr/ellak/bitstream/11087/1434/2/Downloads_Report_on_the_Use_of_CC_Licenses_el.pdf