Μελέτη: Σχέδιο δράσης του υπουργείου οικονομικών της Ολλανδίας

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to: navigation, search
Σχέδιο δράσης του υπουργείου οικονομικών της Ολλανδίας για την χρήση ανοικτών προτύπων και ανοικτού λογισμικού 
στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα [1]