Μελέτη: Σχέδιο δράσης του υπουργείου οικονομικών της Ολλανδίας

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 12:43, 31 July 2015 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

[https://ellak.gr/2009/11/%CF%83%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC/ Σχέδιο δράση]ς του υπουργείου οικονομικών της Ολλανδίας για την χρήση ανοικτών προτύπων και ανοικτού λογισμικού στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα]