Μελέτη: Σχέδιο δράσης του υπουργείου οικονομικών της Ολλανδίας

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 14:39, 24 September 2015 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Σχέδιο δράσης του υπουργείου οικονομικών της Ολλανδίας για την χρήση ανοικτών 

προτύπων και ανοικτού λογισμικού στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα [1]