Μελέτη: Σχέδιο δράσης του υπουργείου οικονομικών της Ολλανδίας

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 14:31, 25 September 2015 by Ellak-editor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Σχέδιο δράσης του υπουργείου οικονομικών της Ολλανδίας για την χρήση ανοικτών προτύπων και ανοικτού λογισμικού 
στον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα [1]