Μελέτη: Χτίζοντας μια κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στον καθορισμό μεσο-μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις ενέργειες και δράσεις της εταιρείας ΕΛΛΑΚ (εφεξής ΕΕΛΛΑΚ), με στόχο αυτή να δράσει ως καταλύτης για την δημιουργία και ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής και βιώσιμης κοινότητας ελεύθερου λογισμικού αλλά και να λειτουργήσει ως κόμβος για το ΕΛ/ΛΑΚ στον Ελλαδικό χώρο.

Ειδικότερα, εξετάζονται επιτυχημένα παραδείγματα ανοιχτών κοινοτήτων, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά από το χώρο του ελεύθερου λογισμικού ως βέλτιστες πρακτικές. Ακολούθως, τεκμηριώνεται επαρκώς η δυναμική της Ελληνικής Κοινότητας ΕΛΛΑΚ, ενώ παράλληλα εξετάζονται προβλήματα στη λειτουργία της. Τέλος προτείνονται μέτρα και δράσεις τα οποία μπορεί να αναλάβει η ΕΕΛΛΑΚ ώστε να εξυπηρετήσει το στρατηγικό στόχο της. Το πλήρες κείμενο της μελέτης ειναι διαθέσιμο εδώ [1].