Μιχάλης Βαφόπουλος: Εισήγηση 58ης συνεδρίασης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 09:01, 5 August 2015 by Pkst (talk | contribs) (Νέα σελίδα με 'Εισήγηση: Ενημέρωση για συμμετοχή στο Open Data & Source (Ανοιχτά δεδομένα & Λογισμικό) τoυ IEEE Student Bran...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Εισήγηση:

Ενημέρωση για συμμετοχή στο Open Data & Source (Ανοιχτά δεδομένα & Λογισμικό) τoυ IEEE Student Branch του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ενημέρωση σχετικά με θέματα ODI Athens.

   Διεθνής Πιστοποίηση δύο Ελλήνων εκπαιδευτών
   Συνάντηση δικτύου 17-20 Ιουνίου
   Απογραφή ελληνικού οικοσυστήματος Ανοιχτών Δεδομένων
   Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου σε εξέλιξη