Μιχάλης Βαφόπουλος: Εισήγηση 58ης συνεδρίασης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 09:02, 5 August 2015 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Εισήγηση:

Ενημέρωση για συμμετοχή στο Open Data & Source (Ανοιχτά δεδομένα & Λογισμικό) τoυ IEEE Student Branch του τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ενημέρωση σχετικά με θέματα ODI Athens.

Διεθνής Πιστοποίηση δύο Ελλήνων εκπαιδευτών

Συνάντηση δικτύου 17-20 Ιουνίου

Απογραφή ελληνικού οικοσυστήματος Ανοιχτών Δεδομένων

Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου σε εξέλιξη