Οδηγίες Διαχείρισης Αποθετηρίου ΕΛ/ΛΑΚ

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 16:18, 21 July 2015 by Vivi.petsioti (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Το Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα) περιέχει υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό Περιεχόμενο από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, τα μέλη της, τις κοινότητες άλλα και μεμονωμένους δημιουργούς.

Στο Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ, συλλέγονται, παρουσιάζονται και συντηρούνται οι υποβολές αρχείων σε διάφορες ψηφιακές μορφές που αφορουν τη κοινότητα της Wikipedia, καθώς και μελέτες, οδηγοί παρουσιάσεις, υλικό από Ημερίδες και Συνέδρια ΕΛ/ΛΑΚ.

Το περιεχόμενο αυξάνεται χρονολογικά, καθώς νέα τεκμήρια προστίθενται στις συλλογές και ειναι οργανωμένο σε Συλλογές και Τύπους Συλλογών.


Οι Οδηγίες Διαχείρισης Αποθετηρίου ΕΛ/ΛΑΚ, ειναι διαθέσιμες εδώ, οι οδηγίες διατίθενται με άδεια cc by-sa 3.0.