Οδηγίες για όσους δεν έχουν gpg κλειδί

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Για όσους δεν έχουν gpg κλειδί, δημιουργήστε το με βάση τις παρακάτω οδηγίες[edit | edit source]

Για windows http://www.gpg4win.org/

Για Ubuntu https://help.ubuntu.com/community/GnuPrivacyGuardHowto

Για Debian http://wiki.debian.org/Keysigning+&+http://keyring.debian.org/creating-key.html

Γενικότερα για Gnome (προτείνεται) http://projects.gnome.org/seahorse/ Να υπενθυμίσουμε ότι για μεταφορά του κλειδιού σας σε άλλους υπολογιστές θα χρειαστείται τον φάκελο .gnupg/ που θα δημιουργηθεί στο home directory

Για τον thunderbird χρησιμοποιήστε το σχετικό extension https://addons.mozilla.org/el/thunderbird/addon/enigmail/ και επίσης για να αλλάξετε τον αλγόριθμο κρυπτογράφησης από τ default sha1 σε sha256 δείτε τις σχετικές οδηγίες

http://jandives.wordpress.com/2011/06/18/sha-256-for-thunderbirds-enigmail/

Επίσης δείτε το https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/webpg-firefox/

Δουλεύει με firefox και gmail παίζει μόνο με sign και encryption μαζί όχι μόνο sign.