Οι ιστοσελίδες δράσεων του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον ως εθελοντής αρθρογράφος στους δικτυακούς τόπους της ΕΕΛΛΑΚ μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκεται διαθέσιμη εδώ.[edit | edit source]

https://ellak.gr Το κεντρικό site για το Ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα (Facebook , Twitter)
https://mycontent.ellak.gr Δράση για την προώθηση του ανοικτού περιεχομένου (wikipedia, openstreetmap, openblam) (Facebook Twitter)
https://edu.ellak.gr Δράση για το ανοικτό λογισμικο και περιεχόμενο στην εκπαίδευση
https://smartcities.ellak.gr Δράση για τις Έξυπνες πόλεις
https://mathe.ellak.gr/ Δράση για την προώθηση και διάδοση του Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
https://openwifi.gr Δράση για τα ελεύθερα ασύρματα δίκτυα
https://legal.ellak.gr Ενημερωτικό site για νομικά θέματα για το ελεύθερο λογισμικό και τις ανοικτές τεχνολογίες
https://advisory.ellak.gr/ Site Δημόσιας διαβούλευσης για τις δράσεις του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
https://obs.ellak.gr/ OBS Διεθνής συνεργασία για τους Ανοικτούς Προυπολογισμούς
https://creativecommons.gr/ Δράση για την προώθηση των αδειών creative commons (Facebook , Twitter)
https://odi.ellak.gr/ Open Data Institute - Athens Node (Twitter)
https://wiki.ellak.gr Πλατφόρμα καταγραφής Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα
https://ccradio.ellak.gr/ Μουσικό ραδιόφωνο με μουσική που διανέμεται ελεύθερα με άδειες Creative Commons
https://github.com/eellak Το αποθετήριο του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ στο github
https://planet.ellak.gr/ Ένας τόπος παρουσίασης όλων των δημοσιεύσεων των μελών της ελληνικής κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ
http://repository.ellak.gr Αποθετήριο

υλικού που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό Περιεχόμενο

https://conferences.ellak.gr/ Οπτικοακουστικό υλικό και παρουσιάσεις από συνέδρια και ημερίδες ΕΛΛΑΚ
https://elearn.ellak.gr/ Πλατφόρμα ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου
http://eellak.gr Η ιστοσελίδα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ (Facebook , Twitter)
http://gfoss.eu Η ιστοσελίδα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ στα αγγλικά (Twitter)
https://robotics.ellak.gr/ H ιστοσελίδα του Πανελληνιου Διαγωνισμού Ανοχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
https://healthdatathon.ellak.gr/ H ιστοσελίδα του Ηealth Datathon 
https://elearn.ellak.gr/ Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί Πόροι στην πλατφόρμα Moodle της ΕΕΛΛΑΚ
https://scientix.ellak.gr H ιστοσελίδα των δραστηριοτήτων του έργου Scientix στην Ελλάδα
https://moodlemoot.ellak.gr/ H ιστοσελία για το Πανελλήνιο Συνέδριο MoodleMoot

Blogs Ομάδων Εργασίας

Blog URL Ομάδα Εργασίας
https://opengov.ellak.gr/ Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση
https://opendata.ellak.gr/ Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά Δεδομένα
https://openhardware.ellak.gr/ Ομάδα Εργασίας για το Ανοικτό hardware και τα Ασύρματα δίκτυα
https://privacy.ellak.gr Ομάδα εργασίας για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
https://openstandards.ellak.gr Ομάδα εργασίας για τα Ανοικτά πρότυπα και Άδειες
https://opensource.ellak.gr Ομάδα Εργασίας για το Ανοικτό Λογισμικό
https://oer.ellak.gr Ομάδα Εργασίας για το Ανοικτό Περιεχόμενο στην εκπαίδευση

Οδηγίες για το πως μπορείτε να καταχωρείτε άρθρο στους ιστότοπους του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ