Ομάδα Αρθρογραφίας

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 15:58, 24 March 2020 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ομάδα Αρθρογραφίας στους διαδικτυακούς τόπους του ellak.gr

  • Μέλη
Όνομα username Θεματικές Ενότητες
Δημητρίου Μαρία mariaddim  Ανοικτό λογισμικό - Επιχειρηματικές

και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές/ Υπηρεσίες

Κατσίλα Μιχαηλίνα mixailina_k Ανοιχτές

Τεχνολογίες - Έξυπνες Πόλεις, Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα, Ανοιχτή Διακυβέρνηση, Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Ανοιχτό Περιεχόμενο

Μπάρκα Έλενα Elbar Ανοχτή Επιχειρηματικότητα - Ανοιχτές Τεχνολογιές στην Εκπαίδευση
Φώτη Παρασκευή  vivian73 Ανοικτό λογισμικό και ανοικτά δεδομένα -  Ανοικτές Τεχνολογίες στην εκπαίδευση