Ομάδα Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Συντονιστές[edit | edit source]

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ[edit | edit source]

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας:[edit | edit source]

https://lists.ellak.gr/wg-opengov/listinfo.html


Blogs ομάδας εργασίας
[edit | edit source]

Στόχος της ομάδας[edit | edit source]

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου, των στόχων και της στρατηγικής για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά δεδομένα στην Ελλάδα

Υποομάδες εργασίας και η αποστολή τους[edit | edit source]

Οι υποομάδες εργασίας και η αποστολή τους αναφέρονται αναλυτικά εδώ

Κανονισμός ομάδας εργασίας[edit | edit source]

Κανόνες λειτουργίας της ομάδας εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ)