Ομάδα Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 11:28, 27 March 2020 by Pkst-1 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Blogs ομάδας εργασίας

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας:

https://lists.ellak.gr/wg-opengov/listinfo.html  

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ 

  • Καρούνος Θεόδωρος,
  • Κρανιδιώτης Παναγιώτης
  • Ηρακλής Βαρλάμης

Στόχος της ομάδας

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου, των στόχων και της στρατηγικής για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά δεδομένα στην Ελλάδα