Ομάδα Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 18:37, 12 May 2020 by Ellak-editor (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ[edit | edit source]

  • Καρούνος Θεόδωρος,
  • Κρανιδιώτης Παναγιώτης
  • Ηρακλής Βαρλάμης

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας:[edit | edit source]

https://lists.ellak.gr/wg-opengov/listinfo.html


Blogs ομάδας εργασίας
[edit | edit source]

Οδηγίες Χρήσης Blog ομάδων εργασίας

Στόχος της ομάδας[edit | edit source]

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου, των στόχων και της στρατηγικής για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά δεδομένα στην Ελλάδα