Ομάδα Εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 16:37, 12 May 2020 by Ellak-editor (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

  • Καρούνος Θεόδωρος,
  • Κρανιδιώτης Παναγιώτης
  • Ηρακλής Βαρλάμης

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού ομάδας:

https://lists.ellak.gr/wg-opengov/listinfo.html


Blogs ομάδας εργασίας

Οδηγίες Χρήσης Blog ομάδων εργασίας

Στόχος της ομάδας

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου, των στόχων και της στρατηγικής για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τα Ανοιχτά δεδομένα στην Ελλάδα