Ομάδα Εργασίας για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 18:32, 12 May 2020 by Ellak-editor (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Υπεύθυνος απο το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ[edit | edit source]

  • Βασίλης Βλάχος

Λιστα συζήτησης και συντονισμού ομάδας: [edit | edit source]

https://lists.ellak.gr/wg-privacy/listinfo.html


Blog ομάδας εργασίας: [edit | edit source]

http://privacy.ellak.gr, Οδηγίες Χρήσης Blog ομάδων εργασίας


Στόχος της ομάδας[edit | edit source]

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου, των στόχων και της στρατηγικής για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων