Ομάδα Εργασίας για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 11:30, 27 March 2020 by Pkst-1 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Οδηγίες Χρήσης Blog ομάδων εργασίας

Blog ομάδας εργασίας:

http://privacy.ellak.gr

Λιστα συζήτησης και συντονισμού ομάδας:

https://lists.ellak.gr/wg-privacy/listinfo.html

Υπεύθυνος απο το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

  • Βασίλης Βλάχος

Στόχος της ομάδας

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου, των στόχων και της στρατηγικής για την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων