Ομάδα Εργασίας για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Στόχοι της ομάδας:[edit | edit source]

Η υιοθέτηση λύσεων ελεύθερου λογισμικού, ανοικτών τεχνολογιών και η εξάπλωση της διάθεσης ανοικτών δεδομένων συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Η στροφή στο ανοικτό λογισμικό , τις ανοικτές τεχνολογίες και τα ανοικτά δεδομένα μπορεί να ωθήσει αρκετές εταιρείες και εργαζομένους στην ενασχόληση με αυτό το μοντέλο ανάπτυξης και διανομής, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την εγχώρια καινοτομία. Επιπρόσθετα, τα μοντέλα ανοικτής επιχειρηματικότητας ή τα μοντέλα επιχειρηματικότητας που σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας αξίας χρησιμοποιούν ανοικτές άδειες αποτελούν ολοένα και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ομάδα εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει σαν στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις που προωθούν την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, ανοικτών τεχνολογιών ανοικτών διαδικασιών, ελεύθερου λογισμικού και ανοικτών δεδομένων.

Blog ομάδας εργασίας[edit | edit source]

http://openbusiness.ellak.gr

Υπεύθυνος από το ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ[edit | edit source]

Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΠΙΣΕΥ), Αντιπρόεδρος ΕΕΛ/ΛΑΚ - υπεύθυνος για καινοτομία και επιχειρηματικότητα,

Συντονιστές Ομάδας[edit | edit source]

Γιούλα Κομοδρόμου

Σπύρος Καπετανάκης

Ιωάννης Κοτρωνής

Υποομάδες εργασίας[edit | edit source]

Ομάδα Ανοικτών Επιχειρηματικών Μοντέλων[edit | edit source]

Σπύρος Καπετανάκης

Φαίδων Κομισόπουλος

Ομάδα διάχυσης ανοιχτής επιχειρηματικότητας[edit | edit source]

Γιούλα Κομοδρόμου

Μιχαήλ Παρούσης

Ομάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας[edit | edit source]

Γιάννης Κοτρωνής