Ομάδα Εργασίας για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 12:31, 30 June 2016 by Pkst-1 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Στόχοι της ομάδας:[edit | edit source]

Η υιοθέτηση λύσεων ελεύθερου λογισμικού, ανοικτών τεχνολογιών και η εξάπλωση της διάθεσης ανοικτών δεδομένων συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Η στροφή στο ανοικτό λογισμικό , τις ανοικτές τεχνολογίες και τα ανοικτά δεδομένα μπορεί να ωθήσει αρκετές εταιρείες και εργαζομένους στην ενασχόληση με αυτό το μοντέλο ανάπτυξης και διανομής, προωθώντας με αυτό τον τρόπο την εγχώρια καινοτομία. Επιπρόσθετα, τα μοντέλα ανοικτής επιχειρηματικότητας ή τα μοντέλα επιχειρηματικότητας που σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας αξίας χρησιμοποιούν ανοικτές άδειες αποτελούν ολοένα και περισσότερο αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ομάδα εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει σαν στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσα από δράσεις που προωθούν την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, ανοικτών τεχνολογιών ανοικτών διαδικασιών, ελεύθερου λογισμικού και ανοικτών δεδομένων.

Πως συμμετέχω;[edit | edit source]

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην ομάδα εργασίας, συμπληρώστε αυτήν την φόρμα

Blog ομάδας εργασίας[edit | edit source]

http://openbusiness.ellak.gr

Οδηγίες Χρήσης Blog ομάδων εργασίας

Λίστα συζήτησης και συντονισμού ομάδας:[edit | edit source]

https://lists.ellak.gr/wg-innovation/listinfo.html

Github repository της ομάδας εργασίας[edit | edit source]

https://github.com/eellak/wg-innovation

(οδηγίες χρήσης του github)

Βασικές οδηγίες github Οδηγίες χρήσης github για windows

Αναλυτικές οδηγίες για την χρήση του github - ειδικότερα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1: Οδηγός Χρήσης GitHub

Υπεύθυνος από το ΔΣ της ΕΕΛ/ΛΑΚ[edit | edit source]

Νεκτάριος Κοζύρης (ΕΠΙΣΕΥ), Αντιπρόεδρος ΕΕΛ/ΛΑΚ - υπεύθυνος για καινοτομία και επιχειρηματικότητα,

Συντονιστές Ομάδας[edit | edit source]

Γιούλα Κομοδρόμου

Σπύρος Καπετανάκης

Ιωάννης Κοτρωνής

Υποομάδες εργασίας[edit | edit source]

Ομάδα Ανοικτών Επιχειρηματικών Μοντέλων[edit | edit source]

Σπύρος Καπετανάκης

Φαίδων Κομισόπουλος

Ομάδα διάχυσης ανοιχτής επιχειρηματικότητας[edit | edit source]

Γιούλα Κομοδρόμου

Μιχαήλ Παρούσης

Σοφία Τερζή

Ομάδα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας[edit | edit source]

Γιάννης Κοτρωνής

Θέματα Wiki[edit | edit source]

Για προτάσεις - θέματα - στο wiki ή στην σελίδα , η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Συζήτηση αυτής τις σελίδας

Στη σελίδα της συζήτησης, όπως και σε όλο το wiki και τους ιστότοπους της EEΛ/ΛΑΚ . όλα τα εγγεγραμμένα μέλη έχουν δικαιώματα δημοσίευσης και επεξεργασίας.

Με το username και password που εχετε από το ellak.gr, μπορείτε να δημιουργείτε νέο θέμα μέσω της επιλογής Προσθήκη Θέματος ή να απαντάτε στο υπάρχον θέμα μέσω της Επεξεργασίας του υπάρχοντος θέματος, απαντώντας κάτω από το κείμενο