Ομάδα Εργασίας για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search


Συντονιστές:
[edit | edit source]

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ.του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ)[edit | edit source]

  • Πρόδρομος Τσιαβός

Λίστα συζητήσεων[edit | edit source]

https://lists.ellak.gr/edu/listinfo.html

Δικτυακοί Τόποι:[edit | edit source]


Στόχος της ομάδας
[edit | edit source]

Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών τεχνολογιών και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Επιμέρους στόχοι:[edit | edit source]

  • Καταγραφή των τάσεων σχετικών με τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό λογισμικό, το ανοικτό περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή ένωση και διεθνώς.
  • Καταγραφή σχετικών εθνικών δράσεων και προσπαθειών όχι μόνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για τη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια.
  • Οριστικοποίηση των συνεργιών με τις άλλες ομάδες εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ.
  • Διερεύνηση συνεργασιών με φορείς της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας για συμμετοχή σε έργα Erasmus for all.
  • Κοινές δράσεις ενημέρωσης με τους φορείς μέλη της ΕΕΛΛΑΚ.