Ομάδα Εργασίας για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 13:48, 27 March 2020 by Pkst-1 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Δικτυακοί Τόποι:[edit | edit source]

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ.του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ[edit | edit source]

  • Βογιατζής Ιωάννης
  • Πρόδρομος Τσιαβός


Συντονιστής:
[edit | edit source]

  • ΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ


Στόχος της ομάδας
[edit | edit source]

Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών τεχνολογιών και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Επιμέρους στόχοι:[edit | edit source]

  • Καταγραφή των τάσεων σχετικών με το ανοικτό περιεχόμενο σε διεθνές, ευρωπαϊκό.
  • Kαταγραφή σχετικών εθνικών δράσεων και προσπαθειών όχι μόνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για τη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια.
  • Οριστικοποίηση των συνεργειών με τις άλλες ομάδες εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ.
  • Διερεύνηση συνεργασιών της Οριζόντιας Δράσης της GUnet με ΕΕΛΛΑΚ για συμμετοχή σε έργα Erasmus for all.
  • Κοινές δράσεις ενημέρωσης με τις ιδρυματικές δράσεις.