Ομάδα Εργασίας για τις Ανοιχτές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 04:28, 22 June 2020 by Ellak-editor (Talk | contribs) (Στόχος της ομάδας)

Jump to: navigation, search


Συντονιστές:

  • ΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • ΝΙΚΟΣ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ.του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

  • Βογιατζής Ιωάννης
  • Πρόδρομος Τσιαβός

Λίστα συζητήσεων

https://lists.ellak.gr/edu/listinfo.html

Δικτυακοί Τόποι:


Στόχος της ομάδας

Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού, των ανοιχτών τεχνολογιών και των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Επιμέρους στόχοι:

  • Καταγραφή των τάσεων σχετικών με τα ανοιχτά πρότυπα, το ανοιχτό λογισμικό, το ανοικτό περιεχόμενο στην ευρωπαϊκή ένωση και διεθνώς.
  • Καταγραφή σχετικών εθνικών δράσεων και προσπαθειών όχι μόνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για τη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια.
  • Οριστικοποίηση των συνεργιών με τις άλλες ομάδες εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ.
  • Διερεύνηση συνεργασιών με φορείς της ακαδημαϊκής-ερευνητικής κοινότητας για συμμετοχή σε έργα Erasmus for all.
  • Κοινές δράσεις ενημέρωσης με τους φορείς μέλη της ΕΕΛΛΑΚ.