Ομάδα Εργασίας για το Ανοιχτό Λογισμικό και Ανοιχτά Πρότυπα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 14:33, 16 June 2021 by Pkst-1 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Συντονιστές[edit | edit source]

  • Γιώργος Κουσιουρής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  • Νικολαΐδης Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ:[edit | edit source]

  • Ιωάννης Σταμέλος
  • Τσιαβός Πρόδρομος

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού της ομάδας:[edit | edit source]

https://lists.ellak.gr/wg-foss/listinfo.html

Blogs ομάδας εργασίας: [edit | edit source]


Στόχος της ομάδας[edit | edit source]

Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του Ανοικτού και Ελεύθερου λογισμικού και των Ανοιχτών Προτύπων στην Ελλάδα.