Ομάδα Εργασίας για το Ανοιχτό Λογισμικό και Ανοιχτά Πρότυπα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to: navigation, search

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ:

  • Ιωάννης Σταμέλος
  • Τσιαβός Πρόδρομος

Λίστα συζητήσεων και συντονισμού της ομάδας:

https://lists.ellak.gr/wg-foss/listinfo.html

Blogs ομάδας εργασίας:


Στόχος της ομάδας

Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη του Ανοικτού και Ελεύθερου λογισμικού και των Ανοιχτών Προτύπων στην Ελλάδα.