Ομάδα Εργασίας για τo Ανοικτό Λογισμικό

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 12:55, 28 July 2015 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Μέλη Ομάδας Εργασίας

Minutes συνάντησης ομάδας εργασίας για το Ανοικτό Λογισμικό 15/07/2015