Ομάδα Εργασίας για τo Ανοικτό Hardware και Ασύρματα Δίκτυα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 10:44, 3 March 2020 by Pkst-1 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Minutes συνάντησης ομάδας εργασίας για τo Ανοικτό hardware και Δίκτυα 16/07/2015

Οδηγίες Χρήσης Blogs Ομάδων Εργασίας

Blog ομάδας Εργασίας http://openhardware.ellak.gr https://openwifi.ellak.gr    

Λίστα συζητήσεων: https://lists.ellak.gr/wg-openhardware/listinfo.html

Υπεύθυνοi από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

:  Βασίλης Βλάχος , Παναγιώτης Κρανιδιώτης

Συντονιστές Ομάδας:

Υποομάδα Openhardware
Δημήτρης Κουκουλάκης

Αθανάσιος Δεληγιάννης

Open Source Hardware (OSHW) State of the Art Projects

Microcontrollers & Electronics Arduino

 • Arduino
 • Raspberry Pi
 • Pinoccio
 • Beagle Board
 • SquidBee - Wireless sensor networks 
 • OpenXC Platform (automobile communication hardware & API)

Computing

 • OpenCores
  Open Compute Project

Machines

 • 3D Printers (π.χ RepRap - μία από τις πολλές προσπάθειες)
 • 3D Laser Cutter - Lasersaur
  Book & Document Scanners
  OpenROV - Open source Underwater Robots for Exploration and Education
 • OScar - Open Source Car Project
 • Global Village Construction Set / Open Source Ecology
 • Open Materials

Εμπειρία της ΕΛ/ΛΑΚ με Open Source Hardware Projects

 • OLPC στην Ελλάδα (semi-OSHW)
 • Picoboards (Scratch interfaceboards)
 • Makerbot Replicator 3D printer στο hackerspace.gr
 • Ultimaker 3D printer στο ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου
 • Meeblip Synth στο hackerspace.gr
 • Shruthi GPL/CC licensced Synth


Κοινότητες και Δράσεις Open Hardware στην Ελλάδα

 • fablab Athens
 • hackerspace.gr
 • Digital Fabrication Laboratory (TU of Crete)
 • p-space - Hackerspace Πάτρας
 • SciFY

 Πιθανοί στόχοι Συνεργασίες με hackerspaces & fablabs

 • Δράσεις σε συνεργασία με βιβλιοθήκες, ΕΚΤ (π.χ book & document scanning)
 • Δράσεις σε χώρους εκπαίδευσης (π.χ. Arduino, robotics, 3D printing)

Ενδιαφέροντα για ανάγνωση

 • Open Source Hardware Statement of Principles
  Open Source Hardware Association (OSHWA)
 • OSHW projects που αναζητούν χρηματοδότηση στο Kickstarter
  Λίστα με OSHW από την Wikipedia (όχι ιδιαίτερα ενημερωμένη)
 • Seeed Open Hardware Facilitator
 •  Open Hardware Summit - MIT: 6SEP2013