Ομάδα Εργασίας για τo Ανοικτό Hardware και Ασύρματα Δίκτυα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 14:53, 27 March 2020 by Pkst-1 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Οδηγίες Χρήσης Blogs Ομάδων Εργασίας

Blog ομάδας Εργασίας[edit | edit source]

Λίστα συζητήσεων[edit | edit source]

https://lists.ellak.gr/wg-openhardware/listinfo.html

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ[edit | edit source]

 • Βασίλης Βλάχος
 • Παναγιώτης Κρανιδιώτης

Συντονιστές Ομάδας:[edit | edit source]

 • Kωνσταντίνος Καλοβρέκτης
 • Αθανάσιος Δεληγιάννης

Στόχος της ομάδας εργασίας[edit | edit source]

Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη ττων ανοιχτών τεχνολογιών του ανοιχτού hardware και των ασύρματων κοινοτικών δικτύων,

 Πιθανοί στόχοι Συνεργασίες με hackerspaces & fablabs[edit | edit source]
 • Δράσεις σε συνεργασία με βιβλιοθήκες, ΕΚΤ (π.χ book & document scanning)
 • Δράσεις σε χώρους εκπαίδευσης (π.χ. Arduino, robotics, 3D printing)
Ενδιαφέροντα για ανάγνωση[edit | edit source]
 • Open Source Hardware Statement of Principles
  Open Source Hardware Association (OSHWA)
 • OSHW projects που αναζητούν χρηματοδότηση στο Kickstarter
  Λίστα με OSHW από την Wikipedia (όχι ιδιαίτερα ενημερωμένη)
 • Seed Open Hardware Facilitator
 •  Open Hardware Summit - MIT: 6SEP2013