Ομάδα Εργασίας για τo Ανοικτό Hardware και Ασύρματα Δίκτυα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 11:53, 27 March 2020 by Pkst-1 (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Οδηγίες Χρήσης Blogs Ομάδων Εργασίας

Blog ομάδας Εργασίας

Λίστα συζητήσεων

https://lists.ellak.gr/wg-openhardware/listinfo.html

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

  • Βασίλης Βλάχος
  • Παναγιώτης Κρανιδιώτης

Συντονιστές Ομάδας:

  • Kωνσταντίνος Καλοβρέκτης
  • Αθανάσιος Δεληγιάννης

Στόχος της ομάδας εργασίας

Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη ττων ανοιχτών τεχνολογιών του ανοιχτού hardware και των ασύρματων κοινοτικών δικτύων,

 Πιθανοί στόχοι Συνεργασίες με hackerspaces & fablabs
  • Δράσεις σε συνεργασία με βιβλιοθήκες, ΕΚΤ (π.χ book & document scanning)
  • Δράσεις σε χώρους εκπαίδευσης (π.χ. Arduino, robotics, 3D printing)