Ομάδα Εργασίας για τo Ανοικτό Hardware και Ασύρματα Δίκτυα

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 16:36, 12 May 2020 by Ellak-editor (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Οδηγίες Χρήσης Blogs Ομάδων Εργασίας

Συντονιστές Ομάδας:

  • Kωνσταντίνος Καλοβρέκτης
  • Αθανάσιος Δεληγιάννης

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

  • Βασίλης Βλάχος
  • Παναγιώτης Κρανιδιώτης

Λίστα συζητήσεων

https://lists.ellak.gr/wg-openhardware/listinfo.html

Blog ομάδας Εργασίας

Οδηγίες Χρήσης Blog ομάδων εργασίας

Στόχος της ομάδας εργασίας

Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη ττων ανοιχτών τεχνολογιών του ανοιχτού hardware και των ασύρματων κοινοτικών δικτύων,

 Πιθανοί στόχοι Συνεργασίες με hackerspaces & fablabs
  • Δράσεις σε συνεργασία με βιβλιοθήκες, ΕΚΤ (π.χ book & document scanning)
  • Δράσεις σε χώρους εκπαίδευσης (π.χ. Arduino, robotics, 3D printing)