Ομάδα Εργασίας για τo Ανοικτό Hardware και την Ανοιχτή Σχεδίαση

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search


Οδηγίες Χρήσης Blogs Ομάδων Εργασίας

Συντονιστές Ομάδας:[edit | edit source]

Υπεύθυνοι από το ΔΣ του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ[edit | edit source]

  • Βογιατζής Ιωάννης


Λίστα συζητήσεων[edit | edit source]

https://lists.ellak.gr/wg-openhardware/listinfo.html

Blog ομάδας Εργασίας[edit | edit source]

Οδηγίες Χρήσης Blog ομάδων εργασίας

Στόχος της ομάδας εργασίας[edit | edit source]

Στόχος της ομάδας είναι η ενεργή συμμετοχή των μελών της στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων που έχουν σαν στόχο την προώθηση και ανάπτυξη ττων ανοιχτών τεχνολογιών του ανοιχτού hardware και των ασύρματων κοινοτικών δικτύων,