Ομάδες Εργασίας

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 13:53, 28 July 2015 by Pkst (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά δεδομένα

Ομάδα Εργασίας για τo Ανοικτό Λογισμικό

Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή διακυβέρνηση