Ομάδες Εργασίας

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Ομάδα Εργασίας για τα Ανοικτά δεδομένα

Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή διακυβέρνηση