Παναγιώτης Κρανιδιώτης: Εισήγηση της 57ης συνεδρίασης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Εισήγηση

Αναφορικά με τους στόχους της ΕΕΛΛΑΚ για το επόμενο έτος τα θέματα που προτείνεται να υπάρξει σχετική ένταση πέρα έκτακτων θεμάτων επικαιρότητας είναι τα ακόλουθα:

Α. Προώθηση των Ανοικτών Τεχνολογιών σε Δήμους και Περιφέρειες

Πιο συγκεκριμένα δράσεις Ανοικτής Διακυβέρνησης, Ανοικτών Δεδομένων, Ανοικτού Λογισμικού, Ανοικτού Υλικού καθώς και θέματα που αφορούν τις έξυπνες πόλεις και την έξυπνη περιφέρεια

Β. Προώθηση δράσεων Ανοικτών Τεχνολογιών στην Κεντρική Κυβέρνηση

Πιο συγκεκριμένα δράσεις που αφορούν

Τα ανοικτά δεδομένα και τα κεντρικά μητρώα των Υπουργείων και των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης

Την διαλειτουργικότητα των κεντρικών συστημάτων του Δημοσίου

Τις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του Δημοσίου (gcloud)

Το Εθνικό Δίκτυο Συζευξις

Κυβερνοασφάλειας

Γ. Παρακολούθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν την ανοικτότητα. Προτάσεις για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

Δ. Μεταφορά τεχνογνωσίας από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.