Παναγιώτης Κρανιδιώτης: Εισήγηση 58ης συνεδρίασης

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Εισήγηση:


– Συμμετοχή σε συναντήσεις συνεργασίας με Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους και άλλους φορείς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να υιοθετήσουν ανοιχτές τεχνολογίες, πχ ΔΕΗ

– Σχεδιασμός και προώθηση σε συνεργασία με Περιφέρειες, Δήμους και φορείς του δημόσιου τομές του wiki υπηρεσιών & διαδικασιών( https://wiki.ellak.gr/ )

– Τεχνική διεύρυνση με συνεργάτες απο το ΕΜΠ, ΑΠΘ & ΠΑΜΑΚ χρήσης προτύπων & του Semantic MediaWiki( https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Semantic_MediaWiki ) στο https://wiki.ellak.gr/, στην wikipedia για δράσεις όπως το thesswiki.