Πηγές για Άρθρα σε sites του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 14:19, 26 January 2016 by Des.mitropoulou (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Στο πλαίσιο της συμμετοχής στην κοινότητα του ellak.gr και για να μπορέσετε να διαχειριστείτε και να δημοσιεύετε περιεχόμενο, κείμενα και πολυμεσικό υλικό συντάξαμε μια λίστα πηγών για αρθρογραφία, την οποία μπορείτε να βελτιώνετε με νέες προσθήκες.

Είναι πολύ σημαντικό τα άρθρα που δημοσιεύετε να είναι έως 600 λέξεις, να συνδυάζονται με φωτογραφία (με άδεια cc) σχετική με το θέμα του άρθρου, και να συνοδεύονται από tags, λέξεις κλειδιά σχετικές με το περιεχόμενο, στα αγγλικά.

Όλα τα άρθρα, δημοσιεύονται κάθε μήνα στο ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλεται από την ΕΕΛ/ΛΑΚ σε περίπου 48000 εγγεγραμμένους χρήστες. ( Δείτε όλα τα ενημερωτικά δελτία 2010-2015 εδώ )

open data
http://europa.eu/publications/open-data/index_el.htm Ανοικτά Δεδομένα στην ΕΕ Open Data
opendata http://theodi.org/ Open Data Institute Open Data
opensource http://opensource.com/ Open Source News and stuff FOSS
open data http://open-data.okfn.gr/ Open Data and Content Open Knowledge, Open Data, Activism
open data http://blog.okfn.org/ Open Data and Content news Open Knowledge, Open Data, Activism
open data http://data.worldbank.org/ Open Data and International Institutios Open Data

http://www.theguardian.com/sustainable-business Open Data Journalism, Business Open Data
open gov http://webfoundation.org/initiatives/web-for-civic-engagement/ Web for Democracy Open Democracy

http://www.information-age.com/ Insight and Analysis Market
GLAM Issues http://openglam.org/ GLAM, Open Open Glam

http://publicdomainreview.org/ Public Domain content and news Public Domain
Conferences https://www.openaire.eu/openaire-coar-conf-may2014-programme Open Research Data Open Data
Μονάδες Αριστείας http://ma.ellak.gr/ Οpen Source/ Data Educational Activities Open Source, Open Data, Education
Πλανήτης http://planet.ellak.gr/ Οpen Source, Community Open Source
UBUNTU http://www.omgubuntu.co.uk/ UBUNTU Open Source
Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος δημόσιων δεδομένων http://data.gov.gr/ Kεντρικός κατάλογος δεδομένων Open Data
Open Gov Guide http://www.opengovguide.com/ The guide highlights practical, measurable, specific and actionable steps... Open Gov
future gov asia http://www.futuregov.asia/ Open gov asia Open Gov
EFF is leading the fight against the NSA's illegal mass surveillance program https://www.eff.org/ Digital Rights privacy legal
Privacy International is committed to fighting for the right to privacy https://www.privacyinternational.org/
privacy legal
Creative Commons http://teamopen.cc/thefuture/ CC CC
Creative Commons https://blog.creativecommons.org/ CC CC
smartcities https://eu-smartcities.eu Έξυπνες πόλεις smartcities
open source http://www.zdnet.com/blog/open-source/
opensource , businees, innovation
open gov open data open source EU
https://joinup.ec.europa.eu/news/all
open gov open data open source EU
FSF https://fsf.org/bulletin Free Sofware Foundation Νέα και δράσεις του FSF
FSFE http://planet.fsfe.org/en/ open source news απο το FSFE open source news απο το FSFE
opensource opensource.com Ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό, εκπαίδευση, νέα news, open source, education
opensource news http://open-source.alltop.com/
news, open source, education
opensource news http://www.techrepublic.com/topic/open-source/
opensource news
open education http://openeducationeuropa.eu/
http://openeducationeuropa.eu/
open education https://opensource.com/education
open education , open source
open education https://en.wikiversity.org/wiki/Open_educational_resources
open education , open education resources