Πηγές για Άρθρα σε sites του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 12:40, 12 January 2016 by Pkst (talk | contribs) (Νέα σελίδα με '{| |open data<br> |http://europa.eu/publications/open-data/index_el.htm |Ανοικτά Δεδομένα στην ΕΕ |Open Data |- |opendata |http://theodi.org/ |Open...')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
open data
http://europa.eu/publications/open-data/index_el.htm Ανοικτά Δεδομένα στην ΕΕ Open Data
opendata http://theodi.org/ Open Data Institute Open Data
opensource http://opensource.com/ Open Source News and stuff FOSS
open data http://open-data.okfn.gr/ Open Data and Content Open Knowledge, Open Data, Activism
open data http://blog.okfn.org/ Open Data and Content news Open Knowledge, Open Data, Activism
open data http://data.worldbank.org/ Open Data and International Institutios Open Data

http://www.theguardian.com/sustainable-business Open Data Journalism, Business Open Data
open gov http://webfoundation.org/initiatives/web-for-civic-engagement/ Web for Democracy Open Democracy

http://www.information-age.com/ Insight and Analysis Market
GLAM Issues http://openglam.org/ GLAM, Open Open Glam

http://publicdomainreview.org/ Public Domain content and news Public Domain
Conferences https://www.openaire.eu/openaire-coar-conf-may2014-programme Open Research Data Open Data
Μονάδες Αριστείας http://ma.ellak.gr/ Οpen Source/ Data Educational Activities Open Source, Open Data, Education
Πλανήτης http://planet.ellak.gr/ Οpen Source, Community Open Source
UBUNTU http://www.omgubuntu.co.uk/ UBUNTU Open Source
Το data.gov.gr είναι ο κεντρικός κατάλογος δημόσιων δεδομένων http://data.gov.gr/ Kεντρικός κατάλογος δεδομένων Open Data
Open Gov Guide http://www.opengovguide.com/ The guide highlights practical, measurable, specific and actionable steps... Open Gov
future gov asia http://www.futuregov.asia/ Open gov asia Open Gov
EFF is leading the fight against the NSA's illegal mass surveillance program https://www.eff.org/ Digital Rights privacy legal
Privacy International is committed to fighting for the right to privacy https://www.privacyinternational.org/
privacy legal
Creative Commons http://teamopen.cc/thefuture/ CC CC
Creative Commons https://blog.creativecommons.org/ CC CC
smartcities https://eu-smartcities.eu Εξυπνες πόλεις smartcities
open source http://www.zdnet.com/blog/open-source/
opensource , businees, innovation
open gov open data open source EU
https://joinup.ec.europa.eu/news/all
open gov open data open source EU
FSF https://fsf.org/bulletin Free Sofware Foundation Νέα και δράσεις του FSF
FSFE http://planet.fsfe.org/en/ open source news απο το FSFE open source news απο το FSFE
opensource opensource.com Ελέυθερο και ανοικτό λογισμικό , εκπαίδευση, νεα news, open source, education
opensource news http://open-source.alltop.com/
news, open source, education
opensource news http://www.techrepublic.com/topic/open-source/
opensource news
open education http://openeducationeuropa.eu/
http://openeducationeuropa.eu/
open education https://opensource.com/education
open education , open source
open education https://en.wikiversity.org/wiki/Open_educational_resources
open education , open education resources