Προδικαστική Προσφυγή για το έργο «Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις»

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ στο πλαίσιο των δράσεών της για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων, λογισμικού και τεχνολογιών και την προώθηση της διαφάνειας σε όλους τους τομείς της δράσης της δημόσιας διοίκησης, αλλά και την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης απέστειλε προδικαστική προσφυγή στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών και στον Υφυπουργό Εξωτερικών για το έργο “Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΕΞ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις”. Αναλυτικά η προσφυγή της ΕΕΛ/ΛΑΚ υπάρχει διαθέσιμη εδώ.

Σε συνέχεια της προσφυγής της ΕΕΛ/ΛΑΚ το Υπουργείο αποφάσισε τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξή του σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Εξωτερικών. Η απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ.

Το αναλυτικό Δελτίο Τύπου της ΕΕΛ/ΛΑΚ για την επιτυχημένη προδικαστική προσφυγή της ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι διαθέσιμο εδώ.