Προτάσεις Πολιτικής για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Με βάση τις αλλαγές που εισάγει ο Καλλικράτης και με δεδομένες τις νέες δομές που δημιουργούνται είναι σημαντική η διαμόρφωση νέων πολιτικών για την υιοθέτηση και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παρακάτω περιγράφονται οι βασικοί πυλώνες μιας τέτοιας αντίληψης με στόχο τόσο την πιο αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου όσο και την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση του δημότη σύμφωνα με τις αρχές της ανοιχτότητας.[edit | edit source]

1. Ανοικτά Δεδομένα[edit | edit source]

Ο κάθε δημόσιος φορέας είναι διαχειριστής δημόσιας πληροφορίας. Γεωχωρικά δεδομένα που σχετίζονται με ιδιοκτησίες, επιχειρηματικότητα, δεδομένα που σχετίζονται με αποφάσεις, έργα, που καθορίζουν την ανάπτυξη και την πορεία του Δήμου. Δεδομένα που μπορούν να αποτελέσουν τόσο μοχλό ανάπτυξης όσο κυρίως μέσο διαφάνειας, παράγοντα απαραίτητου επίσης για την ανάπτυξη. Τα δεδομένα αυτά αποτελούν ίσως ένα από τα πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και είναι επίσης σημαντικό να αντιληφθούμε ότι τα δεδομένα αυτά αποτελούν δημόσια δεδομένα άρα διαθέσιμα δεδομένα. Είναι προφανές ότι η διάθεση των δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας πολιτική απόφαση και μάλιστα με ανοικτό τρόπο προς τους πολίτες αλλά και τις επιχειρήσεις. Τα οφέλη θα ήταν μεγάλα σε πολλαπλούς τομείς από την μείωση κόστους λειτουργίας του δήμου, την μείωση του κόστους ανάπτυξης επιχειρήσεων όσο και θέματα διαφάνειας και ενημέρωσης του πολίτη.

2. Διαφάνεια – Επικοινωνία με τον Πολίτη[edit | edit source]

Η διαφάνεια όπως αναφέρθηκε είναι σημαντικός πυλώνας στήριξης και ανάπτυξης. Και η διαφάνεια στις μέρες μας είναι πολυδιάστατη. Η άμεση εφαρμογή του προγράμματος Διαύγεια και η τροφοδότηση του ιστοτόπου Περιφέρειας/Δήμου με το σύνολο των αποφάσεων, η ενημέρωση μέσω καναλιών κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook) η βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού/Δημοτικού Συμβουλίου και χρήση διαδικτυακών εφαρμογών πολυμεσικού περιεχομένου για την αναπαραγωγή τους (youtube κλπ) είναι δράσεις προς την εκπλήρωση αυτού στόχου του στόχου.

3. Ευρυζωνικότητα[edit | edit source]

Αν πριν από μια εικοσαετία κάποιος μας έλεγε ότι η ταχύτατη πρόσβαση στο διαδίκτυο θα αποτελεί στις μέρες μας αγαθό όπως η ύδρευση ή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα ήταν μια δήλωση που δεν θα γινόταν εύκολα πιστευτή. Οι περιφέρειες/δήμοι στις μέρες μας βρίσκονται όμως μπροστά σε μια τέτοια πρόκληση. Η διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης στους πολίτες είναι σημαντική υποδομή η οποία αποτελεί δικαίωμα για τον πολίτη ενός σύγχρονου αστικού κέντρου. Στο πλαίσιο της ευρυζωνικότητας δύο είναι οι βασικοί άξονες. Η εκτεταμένη ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση και η υιοθέτηση και υποστήριξη ενός σύγχρονου δικτύου οπτικών ινών( FTTx) από τον Δήμο. Η δημιουργία ασύρματων δικτύων σε δημόσια κτήρια θα μπορούσε να ήταν στόχος προς την επέκταση της ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης. Παράλληλα σε σχέση με την υποστήριξη του FTTx ο ρόλος του Δήμου είναι ακόμα πιο καθοριστικός. Η υποδομή του FTTx είναι συμπληρωματική με έργα οδοποιίας και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η Περιφέρεια/Δήμος έχει σε εξέλιξη έργα τα οποία θα μπορούσαν και πρέπει να έχουν συνέργεια με έργα FTTx. Το κέρδος μέσω της μείωσης κόστους θα ήταν τόσο μεγάλο που μη αξιοποίηση αυτών των συνεργιών να έκανε απαγορευτική στο μέλλον την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε ευρεία κλίμακα στην πόλη. Ανάλογες λύσεις έχουν εφαρμοστεί σε πλήθος πόλεων στην Ευρώπη με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά της Στοκχόλμης και του Stadtwerke Schwerte.

4. Τεχνολογίες Εικονικών Υπολογιστών[edit | edit source]

Οι περισσότεροι φορείς του Δημοσίου καθώς και οι ΟΤΑ έχουν προμηθευτεί πλήθος υπολογιστικών συστημάτων που η ισχύς και η χωρητικότητά τους καλύπτει κατά πολύ τις ανάγκες τους. Οι υποδομές αυτές έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε κάθετα έργα που εκμεταλλεύονται ελάχιστα τους διατιθέμενους πόρους. Το υλικό αυτό θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για την δημιουργία μικρών κέντρων δεδομένων(data centers) τα οποία θα χρησιμοποιούν τεχνολογίες εικονικών υπολογιστών(virtualization). Στις υποδομές αυτές θα μπορούν να εγκαθίστανται οι υπάρχουσες και μελλοντικές εφαρμογές με μεγάλη εξοικονόμηση πόρων.

5. Υιοθέτηση Ανοικτού Λογισμικού[edit | edit source]

Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με ελάχιστο (συγκριτικά) κόστος με την υιοθέτηση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει αποτελέσει λύση για πολλούς ευρωπαϊκούς Δήμους με εξαιρετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα παραδείγματα μπορούν να αντληθούν από την Σαραγόσα, την Βιέννη, το Μόναχο, το Poznan και τους περισσότερους ευρωπαϊκούς δήμους που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχες επιλογές. Το κόστος απόκτησης είναι μηδενικό και τό γεγονός ότι είναι διαθέσιμος ο κώδικας δίνει πλήθος πλεονεκτημάτων από θέματα ασφάλειας, πολλαπλών επιλογών στην συντήρηση, δυνατότητα εσωτερικής ανάπτυξης κλπ.

Κείμενο πολιτικής για τη χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στους δημόσιους φορείς (Open-Source Policy Statement) το οποίο συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου OSEPA, Open-Source Policy Statement (ελληνική έκδοση).

6. Επιμόρφωση των πολιτών – Δημιουργία χώρων Καινοτομίας[edit | edit source]

Η τεχνολογία δεν είναι μόνο οι μηχανές ή ο κώδικας του λογισμικού, είναι πάνω από όλα οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι της τεχνολογίας υπάρχουν σε κάθε Περιφέρεια/Δήμο, ανάμεσά μας, στις γειτονιές. Ο Δήμος έχει ρόλο και υποχρέωση να αναδείξει και να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς να δημιουργήσουν Ο Δήμος έχει τις υποδομές και τα μέσα, οι άνθρωποι την τεχνογνωσία και την διάθεση.Η Περιφέρεια/Δήμο να ανοίξει τις πόρτες του σε τεχνολογικούς συλλόγους, σε ομάδες πολιτών, δίνοντας τους στέγη, χώρους εκδηλώσεων, προβολή μέσω των δημοτικών σταθμών, πρόσβαση στο διαδίκτυο με σκοπό την προώθηση των τεχνολογιών για τους πολίτες από τους ίδιους τους πολίτες. Θα φέρει ανθρώπους με όραμα μαζί και θα δημιουργήσει το δικό τους “άσυλο” ιδεών και καινοτομίας δίνοντας μια νέα προοπτική στην Περιφέρεια/Δήμο και τους ανθρώπους του.

7. Δημιουργία προϋποθέσεων για τη σύσταση δικτύων εθελοντών - συνεργατών[edit | edit source]

Στα όρια κάθεΠεριφέρειας/Δήμου κινούνται και δρουν ομάδες και κοινότητες πολιτών που τους ενώνουν συγκεκριμένες δράσεις και τους κινητοποιεί η επιθυμία για ατομική προσφορά με στόχο την προώθηση κοινών τοπικών στόχων. Επίσης, υπάρχουν πολίτες όπου ανεξάρτητα από την ένταση της συμμετοχής τους, μπορούν να προσφέρουν κάποια μικρή βοήθεια ή να αναλάβουν κάποια στιγμιαία δράση εντός και εκτός Διαδικτύου. Το άθροισμα αυτών των προσπαθειών μπορεί να συμβάλει στην συγκρότηση ανθρώπινων δικτύων που μαζί με τον οργανωμένο Δήμο βελτιώνουν την καθημερινότητα σε τοπικό επίπεδο.

Μέσα από την οικοδόμηση μιας γνήσιας σχέσης εμπιστοσύνης με κινήσεις πολιτών, στόχος είναι αφενός μεν να διευκολυνθούν και να ενδυναμωθούν όσοι υλοποιούν ήδη δράσεις με την έμπρακτη στήριξη της δημοτικής αρχής, αφετέρου δε να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον και να απελευθερωθεί η δημιουργικότητα χιλιάδων δημοτών που μπορούν και θέλουν να αφιερώσουν ένα, έστω μικρό, μέρος του χρόνου τους σε μικρές δράσεις που όμως αθροιστικά θα έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα Για παράδειγμα, θα μπορούσαν πολίτες να αναρτούν φωτογραφίες σε χάρτη του δήμου από εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα που βρίσκονται στα όρια του. Στην ίδια λογική μπορούν να επισημαίνουν και άλλα προβλήματα μέσω ειδικά σχεδιασμένης διαδικτυακής εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, κλπ.

8. Επαφή με το παγκόσμιο κοινό - Εμπλουτισμός και χρήση της Wikipedia & του OpenStreetMap με πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή[edit | edit source]

Σήμερα κάθε ενδιαφερόμενος που αναζητά πληροφορίες για μια περιοχή ή προτίθεται να την επισκεφθεί για τουριστικούς, επαγγελματικούς ή εκπαιδευτικούς λόγους, μπορεί το κάνει “με ένα κλίκ” στο διαδίκτυο. Βασική πηγή πληροφόρησης είναι η δικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia η οποία είναι διαθέσιμη σε περίπου 270 διαφορετικές γλώσσες. Για τον λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά σημαντική η παρουσία κάθε περιοχής στην Wikipedia, με πληρότητα και ακρίβεια. Οχι μόνο στην ελληνική γλώσσα, αλλά τουλάχιστον στις βασικές γλώσσες του κοινού που πιθανά ενδιαφέρεται. Ο εμπλουτισμός της Wikipedia με πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή κάθε Περιφέρειας/Δήμου και η μετάφρασή τους σε πολλές γλώσσες αποτελεί μια απο τις σημαντικότερες αναπτυξιακές επενδύσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε Περιφέρεια/Δήμος.

9. Ευφυής πόλη – Ανοικτό Υλικό - Αισθητήρες[edit | edit source]

Στις μέρες μας η διαχείριση των πόλεων τόσο σε επίπεδο διακυβέρνησης από την διοίκηση όσο και η αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των πολιτών παρουσιάζει μια μεγάλη πολυπλοκότητα. Για την αντιμετώπιση της παραπάνω πολυπλοκότητας ιδιαίτερο ρόλο αποκτά η μέτρηση και η ανάλυση δεδομένων. Δεδομένων στατικών που είτε αφορούν την κατάσταση ενός δικτύου, ενός μητρώου επιχειρήσεων είτε δεδομένων σε πραγματικό χρόνο όπως η θέση ενός απορριμματοφόρου μέσα στην πόλη κατά την διάρκεια αποκομιδής, η κατάσταση του δημόσιου φωτισμού καΜε βάση τα παραπάνω δεδομένα οι σύγχρονοι δήμοι οφείλουν να προσανατολίσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στην διάσταση της έξυπνης πόλης. Ειδικότερα στην συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η χρήση υλικού ανοικτού σχεδιασμού (rasberry pi, arduino κα ) σε συνδυασμό με δράσεις δημιουργίας ανοικτών σχεδίων (πινακίδες σηματοδότητσης, στήλοι φωτισμού) και συνεργασία με την τοπική παραγωγική κοινότητα μπορούν να δώσουν ένα υψηλό επίπεδο αποτύπωσης με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.Πρόταση[edit | edit source]

Με βάση τα παραπάνω προτείνετε το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο να αποφασίσει να συγκροτήσει ομάδα εργασίας αξιοποιώντας τοπικό στελεχιακό δυναμικό αλλά και επιστημονικό δυναμικό που ζει και εργάζεται τοπικά στην εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για τους παρακάτω οκτώ τομείς.

1. Ανοικτά Δεδομένα 2. Διαφάνεια – Επικοινωνία με τον Πολίτη 3. Ευρυζωνικότητα 4. Τεχνολογίες virtualization 5. Υιοθέτηση Ανοικτού Λογισμικού 6. Επιμόρφωση των πολιτών – Δημιουργία χώρων Καινοτομίας 7. Ανθρώπινα δίκτυα εθελοντικών δράσεων 8. Εμπλουτισμός Wikipedia & OpenStreetMap

9. Ευφυής Πόλη - Ανοικτό Υλικό - Αισθητήρες
-.-