Συζήτηση κατηγορίας:Ανοικτή Διακυβέρνηση

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

The Harmonised Database is the world's largest goods and services database and is embedded in all EUIPO online filings and in classification tools such as TMClass or Similarity. The HDB contains terms that are agreed by all the regional and national IP offices of the EU together with EUIPO. Aristotle Global Monetary Institute Managing the quality of the ECB’s enhanced ‘Register of Institutions and Affiliates Database‘ (RIAD) Meeting of the Group of Experts on Business Registers, organized by UNECE, Eurostat and OECD Geneva, 2-4 September 201

https://www.up2europe.eu/calls/creative-europe-support-for-the-distribution-of-non-national-european-films-the-cinema-automatic-scheme-eacea-09-2016_1383.html

CREATIVE EUROPE: Support for the Distribution of non-national European Films – the "Cinema Automatic" Scheme EACEA/09/2016

Άρθρο 28 MARKET EFTA CENTRAL EUROPA STOCK 1 HRB 68648 GERMANY (CCCTB) BSEC E.D.GOUTOS SA ΟΔΗΓΊΑ 2011/61/ΕΕ SWISS DIMI INTERNATIONAL LTD ΔΟΕΕ[edit source]

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ FATCA 1IGA Aristotle Global Monetary Institution.CORPORATE EU GOVERNMENT AFFAIRS BIC 2012/2262/INI SEC 224EXCHANGES S.A (NSCG) code. CSSF HRB 68648 EFG International Data Network GRS395363005 / Εισηγμένες εταιρειες ΛΟΝΔΙΝΟ No 05369106 AEON Trust Società Italiana Trust Srl 93172560896 ( Greece Deals, (DLT) EL094014213 (AIFMs)) CITIGROUP 1989 E.D.GOUTOS SA Postleitzahl 21300 Ort PORTOCHELI GREECE.. HDB-AG Luxembourg stock exchange gmtn nbg 2013.36.ee directive linance_base_prospectus_dated_13_feb_2014 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 8/5/2010. HANDLING INTERNATIONAL GREEK Μεταφορές σε ευρώ και F / X ΚΡΑΤΟΣ BIC BANKING MARKET HANDLING INTERNATIONAL GREEK .... Ermionida was formed at the 2011 local government reform by the merger… ... 68648 EG - Chfusdgrd i ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ STOCK 1 ΕΥΡΩΠΗ GERMANIA AEON Trust Società Italiana Trust Srl la Milan - EFG International

Milan - EFG International

The Collaborative Market Data Network GRS395363005

Aristotle Global Monetary Institution.CORPORATE EU GOVERNMENT AFFAIRS BIC 2012/2262/INI SEC 224EXCHANGES S.A (NSCG) code. CSSF HRB 68648 EFG International Data Network GRS395363005 / Εισηγμένες εταιρειες ΛΟΝΔΙΝΟ No 05369106 AEON Trust Società Italiana Trust Srl 93172560896 ( Greece Deals, (DLT) EL094014213 (AIFMs)) CITIGROUP 1989 E.D.GOUTOS SA Postleitzahl 21300 Ort PORTOCHELI GREECE.. HDB-AG Luxembourg stock exchange gmtn nbg 2013.36.ee directive linance_base_prospectus_dated_13_feb_2014 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 8/5/2010. HANDLING INTERNATIONAL GREEK Μεταφορές σε ευρώ και F / X ΚΡΑΤΟΣ BIC BANKING MARKET HANDLING INTERNATIONAL GREEK .... Ermionida was formed at the 2011 local government reform by the merger… ... 68648 EG - Chfusdgrd i

ΤΜΗΜΑ 2 Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων αρχών

ΤΜΗΜΑ 2 Υποχρεώσεις των ΔΟΕΕ (DIMI INTERNATIONAL LTD ΕΛΒΕΤΙΑ )

που διαχειρίζονται ΟΕΕ (BSEC E.D.GOUTOS SA-ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

BSEC E.D.Goutos SA Directive 2011/61/eu Δημοσιεύτηκε από · Χθες στις 2:02 μ.μ. · (CCCTB) E.D.GOUTOS SA WORLD CUSTOMS ORGANIZATION EL094014213 at Bank E.D. GOUTOS S.A AG/Ar.G.MI./2017 Νέες εισαγωγές • Εισηγμένες No 05369106 εταιρείες UDFS 31/10/2011)http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx

) οι οποίοι αποκτούν έλεγχο σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες και εκδότες τίτλων

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε (ΤΑΙΠΕΔ) ΑΠΟ 11/10/2011

NEW GLOBAL OPEN WEB E BANKING MARKET HANDLING INTERNATIONAL GREEK CHARGES GR0112005674 Name und Anschrift des Leistenden Name/Unternehmen E.D.GOUTOS SA Postleitzahl 21300 Ort PORTOCHELI GREECE Staat Vereinigte Staaten von Amerika Steuernummer/USt-IdNr. 93 TTIP Greek government-debt HRB 68648 EG GIIN Keynesian DSGE models. ΝΑΤΟ ARMY GR ΑΡΘΡΟ 5 HRB 68648 ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ EG

ANTI-MONEY LAUNDERING (1)International Financial Statisticshttps://books.google.gr/books?isbn=1475531990 - Μετάφραση αυτής της σελίδαςInternational Monetary Fund. Statistics Dept. - 2012 - ‎Business & Economics1|.d 952.98 1,157.25 1,806.91 2,291.55 2,851.13 3,255.11 3,449.69 3,129.39 ... 12an —404.79 —803.10 —1,62503 —2,68648 —1,96881 —1,78261 —1,77763 ...

ΑΓΟΡΑ STOCK 1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΟΠΩΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ HDB-AG

Άρθρο 27

Κοινοποίηση της απόκτησης σημαντικής και ελέγχουσας επιρροής σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες

Άρθρο 28

Γνωστοποίηση πληροφοριών σε περίπτωση απόκτησης ελέγχου της

EFG International

ΜΑΡΚΕΤ EFTA SWISS

EFG International SWISS ΕΔΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

HFSF HDB-AG SWISS HRB 68648 MARKET EFTA GERMANY GREECE. ... Global Web Monetary Institution (GTB) EXCHANGES S.A (NSCG) code. ... 2013/36/EE TARGET2 GR (CHF-USD-GRD ) NON EURO CENTRAL BANK FATCA Greece .... General Clearing Members (GCM) >EFG EUROBANK ERGASIAS S.A ΓΕΜ ...

https://www.efginternational.com/Άρθρο 40

Προϋποθέσεις για την εμπορική προώθηση στην Ένωση, με διαβατήριο, εκτός ΕΕ ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζεται εκτός ΕΕ ΔΟΕΕ

Άρθρο 41

Όροι για τη διαχείριση ΟΕΕ εγκατεστημένων σε κράτη μέλη άλλα από το κράτος μέλος αναφοράς εκτός ΕΕ ΟΕΕ

Άρθρο 43

Εμπορική προώθηση ΟΕΕ από ΔΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό

Άρθρο 45 Ευθύνη των αρμοδίων αρχών στα κράτη μέλη

Άρθρο 50 Υποχρέωση συνεργασίας Άρθρο 67 Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 35 και των άρθρων 37 έως 41

1. Έως τις 22 Ιουλίου 2015, η ΕΑΚΑΑ εκδίδει προς την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

ΟΔΗΓΊΑ 2011/61/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ ΓΟΥΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 81 ΑΘΗΝΑ

BSEC E.D.Goutos SA Directive 2011/61/eu[edit source]

(CCCTB) E.D.GOUTOS SA WORLD CUSTOMS ORGANIZATION EL094014213 at Bank E.D. GOUTOS S.A AG/Ar.G.MI./2017 Νέες εισαγωγές • Εισηγμένες No 05369106 εταιρείες UDFS 31/10/2011)http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx