Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων πληροφορικής με ευέλικτες μεθοδολογίες και ανοιχτό λογισμικό

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Η μελέτη αποσκοπεί στην παρουσίαση μιας σειράς μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων που συνθέτουν από κοινού μια συνολική μεθοδολογία υλοποίησης έργων πληροφορικής με ευέλικτες διαδικασίες και ανοιχτό λογισμικό. Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου της πληροφορικής, επιστήμονες και μελετητές. Φιλοδοξεί,ωστόσο,να βοηθήσει και διοικητικά στελέχη που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στη διοίκηση έργων. Η έμπνευση έχει την πηγή της στην ίδια τη φιλοσοφία του ανοιχτού λογισμικού αυτή καθαυτή. Ενσωματώνει δοκιμασμένα εργαλεία και μεθοδολογίες που παρουσιάζονται διεξοδικά. Ενσωματώνει, ακόμη, γνώσεις και πλούσια εμπειρία διδασκόντων και επαγγελματιών πληροφορικής, οι οποίοι κατέληξαν σε αυτές τις επιλογές με αντικειμενικά κριτήρια.

Μελέτη για τον σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πληροφορικής με ευέλικτες μεθοδολογίες και ανοιχτό λογισμικό -- Η ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ