Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων πληροφορικής με ευέλικτες μεθοδολογίες και ανοιχτό λογισμικό

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Revision as of 17:47, 20 February 2019 by Pkst-1 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search