Σχολικά makerspaces

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to navigation Jump to search

Τα πρώτα 3 σχολικά makerspaces θα είναι έτοιμα από φέτος τον Σεπτέμβρη σε 3 νεόδμητα σχολικά κτίρια. (Σύμφωνα με την πρόταση της δράσης είναι να διαμορφωθούν περίπου 140 εργαστήρια ανοιχτών τεχνολογιών (εξοπλισμένα με raspberry, arduino- BBCmicro) σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας)


Για να λειτουργήσουν σωστά αυτά τα makerspaces είναι σημαντικό να δημιουργηθεί online εκπαιδευτικό υλικό για αυτά τα εργαστήρια,ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες των ανοιχτών τεχνολογιών

και να χρησιμοποιηθεί για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη χρήση και αξιοποίηση του παραπάνω εξοπλισμού.

Απώτερος στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί μια Διαδικτυακή Κοινότητα όπου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δουν έτοιμο υλικό αλλά και να μοιράζονται το δικό τους υλικό πάνω σε θέματα καινοτομίας και δημιουργικής έκφρασης είτε ανά ειδικότητα είτε ανά βαθμίδα.

Στόχος αυτού του Wiki, είναι να γίνει μια πρώτη καταγραφή και συγκέντρωση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από τα σχολικά makerspaces.

(Για να επεξεργαστείτε αυτήν την σελίδα θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι με username/password του ellak.gr. Το εκπαιδευτικό υλικό θα ανεβαίνει και σε αποθετήριο στο github )


Δεσμός Εκπαιδευτικού Υλικού Άδεια Χρήσης (π.χ CC-BY-SA) Δημοσιεύτηκε από
http://aesop.iep.edu.gr/pdfexport/download/pdf/13425/MJpo7dL3Do Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0 Βαμβακάρης Μιχάλης
}|}