Χρήστης:Ellak-editor/sandbox

From Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό ανοιχτού κώδικα
Jump to: navigation, search

Δικτυακός Τόπος: .... Λίστα ενημέρωσης

Minutes συνάντησης ομάδας εργασίας Θεσσαλονίκης

Σχετικές Δράσεις: ...

Υπεύθυνοι από το Δ.Σ. της ΕΕΛ/ΛΑΚ: Ιωάννης Σταμέλος & Μιχάλης Βαφόπουλος

Συντονιστές: …

Rapporteur: …

Μέλη

Γλώσσες εργασίας:ελληνικά και αγγλικά

Στόχοι

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι η προώθηση της έννοιας και κουλτούρας ανάπτυξης, διάθεσης, αξιοποίησης ανοικτών μαθημάτων και γενικότερα ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και του ανοικτού λογισμικού στην εκπαίδευση.

Επιμέρους στόχοι:

  • Καταγραφή των τάσεων σχετικών με το ανοικτό περιεχόμενο σε διεθνές, ευρωπαϊκό.
  • Kαταγραφή σχετικών εθνικών δράσεων και προσπαθειών όχι μόνο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για τη δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια.
  • Οριστικοποίηση των συνεργειών με τις άλλες ομάδες εργασίας της ΕΕΛΛΑΚ.
  • Διερεύνηση συνεργασιών της Οριζόντιας Δράσης της GUnet με ΕΕΛΛΑΚ για συμμετοχή σε έργα Erasmus for all.
  • Κοινές δράσεις ενημέρωσης με τις ιδρυματικές δράσεις.